Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

8StartButton - Start mới với nhiều chức năng cho Windows 8

0
07:03

1.Thông tin
8StartButton - một chương trình mà không chỉ khôi phục các chức năng truyền thống của menu Start trên máy tính của bạn, nhưng cũng tích hợp một số chức năng hữu ích. Bạn có thể tắt, khởi động lại hoặc khóa máy tính của bạn với một nhấp chuột đơn giản của chuột, nhưng bạn cũng có thể chạy Registry Editor và Windows Device Manager.


2.Chức năng
Three start menus
Truy cập trình đơn 8StartButton khởi đầu mới, màn hình Windows 8 ứng dụng, hoặc màn hình Start của Windows 8 với một nhấp chuột nút chuột trái thường xuyên

Fully integrating
Giành lại những gì Microsoft bị bỏ qua: một nút start + bắt đầu trình đơn tích hợp đầy đủ vào Windows 8

Highly customizable
Nút tùy chỉnh của bạn bắt đầu với hình ảnh in-build, hoặc sử dụng da nút riêng của bạn

Fully configurable
Thay đổi trong Start Menu Button, hình ảnh nút start, và các lệnh, trật tự gạch thay đổi, thêm gạch thêm

Full control
Kiểm soát Windows 8 với các nút truy cập nhanh chóng

3.Hình ảnh
4.Tải về

About the author

Donec non enim in turpis pulvinar facilisis. Ut felis. Praesent dapibus, neque id cursus faucibus. Aenean fermentum, eget tincidunt.

0 nhận xét: